Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Als mantelzorger kan je in aanmerking komen voor premies die je zorgsituatie financieel kunnen verlichten. 

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Als mantelzorger kan je in bepaalde gemeenten de gemeentelijke mantelzorgpremie krijgen omdat je voor iemand zorgt.

Verschilt van gemeente tot gemeente

 • Niet alle gemeentes kennen een mantelzorgpremie toe.
 • De bedragen en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Zo zal je in sommige gemeentes moeten voldoen aan een minimumleeftijd en in andere gemeentes wordt verwacht dat je bij de persoon voor wie je zorgt inwoont.
 • Soms ontvang je de premie maandelijks of jaarlijks.
 • Soms betaalt de gemeente de premie uit aan de mantelzorger. Soms aan de zorgvrager.

Wil je weten of je recht hebt op een mantelzorgpremie?

Dan kan je 2 dingen doen:

 • Neem contact op met je gemeente en vraag het na.
 • Of contacteer S Plus Mantelzorg: 02 515 02 63, mantelzorg@s-plusvzw.be

Zorgbudgetten via de Vlaamse zorgkas

Via de Vlaamse zorgkas kan je recht hebben op aantal premies als je lange tijd zwaar zorgbehoevend bent of als je door ziekte, ouderdom of handicap financiële ondersteuning nodig hebt om de zorg te organiseren.

Welke premies bestaan er via de Vlaamse zorgkas?

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • Dit budget heette vroeger de Vlaamse zorgverzekering.
 • Dat is een vast bedrag van 130 euro per maand.
 • Het bedrag is vast en hangt niet af van je inkomen.
 • Er is geen leeftijdsgrens
 • Of je recht op een premie hangt af van een
  aantal voorwaarden.

Hoe vraag je het aan? 

 • Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk (gratis) van je ziekenfonds.
 • Zij komen langs op huisbezoek en stellen vast wat je zorgbehoefte is.
 • Je krijgt dan nadien antwoord of je recht hebt op het zorgbudget voor zwaarzorgbehoevenden. 
 • Voor wie verhuist naar een erkend woonzorgcentrum (of gelijkaardig), wordt de aanvraag in orde gebracht door het rusthuis zelf. Je kan hiervoor terecht bij de sociale dienst van het rusthuis. 

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • Dit budget heette vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB).
 • Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen en de zwaarte van je zorgbehoefte, en is dus voor iedereen anders.
 • voor 65’+ers.
 • Of je recht hebt op een premie hangt af van een aantal voorwaarden.

Hoe vraag je het aan?

 • Je doet dit online. Je hebt een elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.
 • Of je maakt een afspraak bij de Dienst Maatschappelijk Werk (gratis) van je ziekenfonds. Zij vullen het samen met jou in. Breng zeker je elektronische identiteitskaart (eID) en je pincode mee. Licht hen in over wie de huisarts is en wat je bankgegevens zijn.

Zorgbudget voor mensen met een hadicap

 • Dit heette vroeger het basisondersteuningsbudget
 • Dit is een vast bedrag van 300 euro per maand
 • Deze tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke doelgroepen en wordt aan hen automatisch toegekend. Het hangt niet af van het inkomen.

Meer weten?

Andere vragen

Wat is een kortverblijf? Karen, medewerker van een kortverblijf, licht toe.

Lees meer

Welk soort verlof kan je aanvragen als mantelzorger?

Lees meer

Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt?

Heb je meldingsplicht of gunningsplicht voor een kangoeroewoning of zorgwoning. Vind een erkende lijst van serviceflats. Advies voor woningaanpassingen en...

Lees meer

Waar vind ik tijdelijk opvang voor de persoon voor wie ik zorg?

Via een kortverblijf of een dag- en verzorgingscentrum vind je tijdelijk opvang voor de persoon voor wie je zorgt.

Lees meer

Wanneer ben ik mantelzorger?

Vanaf wanneer ben je mantelzorger? Is vrijwilligerswerk mantelzorg?

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Vanaf wanneer heb je recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Lees meer

Moet ik een attest aanvragen?

Lees meer