Wanneer ben ik mantelzorger?

Mantelzorg, wat is dat?

Mantelzorger ben je als je zorgt voor een ziek persoon, een zorgbehoevende partner, ouder, schoonouder, een buur of een vriend…

  • Je doet dit omdat je met de persoon een affectieve, sociale band hebt.
  • Je neemt op regelmatige basis zorgtaken op.
  • Dit is niet jouw beroep.
  • Mantelzorg is bovendien niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest bewust om te zorgen en kan dit te allen tijde stopzetten. Een mantelzorger daarentegen rolt erin en kan het stopzetten van de zorgtaken helemaal niet kiezen.

Vele mensen weten of beseffen niet dat ze mantelzorger zijn

Je kan mantelzorgers niet met één definitie omschrijven. Elke mantelzorgsituatie is anders. Elke zorgbehoevende heeft een andere zorgvraag. De ene heeft enkel nood aan ondersteuning in het huishouden, de andere heeft 24u op 24u verzorging nodig. Mantelzorgers kunnen oud of jong en man of vrouw zijn. Vaak zijn er meerdere mantelzorgers in een zorgsituatie.

In Vlaanderen alleen al zijn er 600. 000 mantelzorgers. Velen weten van zichzelf niet dat ze mantelzorger zijn. Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze die je van de ene dag op de andere maakt.

Heb ik recht op een premie?

Er bestaan premies om zowel zorgvrager als mantelzorger financieel te ondersteunen. Elke premie heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures.

Andere vragen

Wat is een kortverblijf? Karen, medewerker van een kortverblijf, licht toe.

Lees meer

Welk soort verlof kan je aanvragen als mantelzorger?

Lees meer

Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt?

Heb je meldingsplicht of gunningsplicht voor een kangoeroewoning of zorgwoning. Vind een erkende lijst van serviceflats. Advies voor woningaanpassingen en...

Lees meer

Waar vind ik tijdelijk opvang voor de persoon voor wie ik zorg?

Via een kortverblijf of een dag- en verzorgingscentrum vind je tijdelijk opvang voor de persoon voor wie je zorgt.

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Vanaf wanneer heb je recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Lees meer

Moet ik een attest aanvragen?

Lees meer